Utvalgt kulturlandskap (UKL)

Goarahat-Sandvikhalvøya i Porsanger er et av 22 utvalgte kulturlandskap (UKL) i den nasjonale satsingen 'utvalgte kulturlandskap i jordbruket'. Prosjektet 'utvalgt kulturlandskap Goarahat-Sandvik' administreres av Fylkesmannen i Finnmark, og finansieres med årlige midler over statsbudsjettet. 

Landskapet er idag et levende kulturlandskap hvor dyr beiter og bidrar til å opprettholde kulturlandskapet. Landskapet er et gammelt sjøsamisk kulturlandskap, og kulturminner i områder forteller om lang bosetning i området og en kontinuerlig bruk av landskapet. Denne kontinuerlige bruken har etablert en økologisk balanse som er med på å ta vare på spesielle planter. Kontinuitetet har også tatt vare på stedsnavn fra gammel tid, ja kanskje fra tiden da andre språk ble snakket. Llandskapet strekker seg ut i sjøen, på holmene som tidligere var en viktig del av jordbrukslandskapet. Dette kulturlandskapet har også fortellinger, hendelser, og sagn.

Som en del av prosjektet i Porsanger har vi dokumentert de gamle stiene på Gåradak-Sandvik-halvøya. Det er stier som er blitt til mellom bygdene langs fjorden fra den første bosetning. De eldste bosetningene er fra steinalderen. Tidligere knyttet stiene de små lokalsamfunnene sammen, men de ble mindre brukt etter hvert som veiene kom og kommunikasjonene endret seg. I dag er de en viktig del av kulturlandskapet - som fysiske spor som det er knyttet mye historie til. 

I tillegg har vi registrert nyere kulturminner i jordbruket, gårdsmiljøer, sjøsamiske bygninger og krigsminner fra 2. verdenskrig.

Presentasjon av Sjøsamiske kompetansesenters arbeid

Om UKL Goarahat-Sandvikhalvøya (fra Regjeringens arkiv, 2012)