Kulturminnedagene 2016

Fra Mearrasámi duodjedállu sin utstilling Fra Mearrasámi duodjedállu sin utstilling

Kulturminnedagene 2016 ble markert i Porsanger med ulike arrangement fra 10-17.september. Sjøsamisk kompetansesenter arrangerte i samarbeid med Riddu Duottar Museat og Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap i landbruket både kulturminnedag 10.september og kulturminnevandring 17.september. I forbindelse med kulturminnedagen 10.september ble kafeen på Billefjordsenteret gjenåpnet med nytt navn: Billefjordkafeen.

10.september: Natur- og kultursti, foredrag, utstillinger og kafé

Vandring fra Sandvik til Billefjord
Kulturminnedagen ble i år arrangert i Indre Billefjord. Arrangementet begynte kl. 10.00 med en felles vandring på naturstien fra Indre Sandvik over Souvdifjellet til Indre Billefjord. Det var møtt opp et tjuetalls mennesker i Sandvik og startet ved bergmaleriene. Før turen langs stien tok vi en tur mot krigsruinene på halvøya. Et titalls mennesker ble med på turen langs stien som er omlag 5 km og går i åpent, lett kupert terreng på merkede stier gjennom levende kulturlandskap med beitende rein og sau. Deltakerne fikk en flott tur hvor både Porsangerfjorden og Sandvikhalvøya viste seg fra sin flotteste side, badet i sollys og i sin vakreste høstprakt. Med på turen hadde vi både Sigvald Persen fra Sjøsamisk kompetansesenter, ordfører Aina Borch og rådmann Bente Larsen.

Foredrag, utstillinger og kafé
Fra kl. 12 var det foredrag, fotoutstilling, duodjiutstilling og kafé på Billefjordsenteret. Fotoutstillingen bestod av Oskar Puschmanns refotograferte bilder av landskapet innenfor Goaharat og Sandvikhalvhøya utvalgte kulturlandskap i landbruket (UKL) sammen med gamle bilder som lokalbefolkningen har bidratt med. Refotograferingen av landskapet har til hensikt å vise hvordan landskapet har endret seg samtidig som bruken og tidene har endret seg. Landskapene som er refotografert ligger i Gåradak, Anopset, Kolvik, Ytre- og Indre Sandvik. De fremmøtte fikk gleden av å høre Puschmanns foredrag om refotograferingsprosjektet og hans egne betraktninger av hvordan landskapet har endret seg gjennom tidene i de ulike UKL-områdene. Om Goarahat og Sandvikhalvøya kunne vi høre at han var svært imponert over at kulturlandskapet er så godt bevart over mange tiår, og at dette er unikt i norsk sammenheng. Det var også presentasjon ved Sigvald Persen om formidling av kulturlandskapet på nett på www.meron.no.

Til kulturminnedagen hadde Billefjords egen duojár Ove Stødle stilt ut sine arbeider (se bilde). Ove har lagt ned mye tid og sjel i sine vakre utsmykninger i materialer av tre og bein. Også RiddoDuottarMuseat og Goarahat og Sandvikhalvøya UKL hadde utstilling i forbindelse med kulturminnedagen. Fra kl 15 ble det solgt middag. Driftige damer ved Billefjordsenteret hadde kokt en velsmakende elggryte.Det var totalt 50 besøkende på arrangementet på senteret. 

Ove Stødle utstilling 2016 630x

 

 

 

 

 17. september: Kulturminnevandring i Indre Sandvik

Kulturminnedagene i Porsanger ble avsluttet med kulturminnevandring i Indre Sandvik lørdag 17. september. Også denne gangen badet Porsangerfjorden i sollyset fra en blå himmel. Hartvig Birkely tok de vel 15 oppmøtte gjennom en spennende reise i tid og landskap. Hellemalerier og gressbakkentufter fra eldre steinalder, offersteder, gravplasser, viltfeller, ildsteder, og til og med rester etter barns lek med steiner i nyere tid, vitner om et område som har huset og gitt mat og redskaper til mennesker i mange tusen år. Vandringen tok om lag to timer.

Arrangementene ble støttet av Fylkesmannen v/ Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap (UKL).