Seminar om kunnskapsgrunnlaget for etablering av oppdrett i Vedbotn, Porsangerfjorden.

Etablering av et oppdrettsanlegg midt i et gytefelt i Vedbotn i Porsangerfjorden vakte mange reaksjoner. Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida) arrangerte et seminar for å få belyst kunnskapsgrunnlaget for at denne etableringen ble godkjent.


28.02.2018

PROGRAM  

10.00–10.05 Velkommen. Om bakgrunn for seminaret
v/ Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter

10.05–10.30 Oppdrettsfaglige vurderinger for etableringen i Vedbotn, og hvordan fisk, miljø mm overvåkes under drift
v/ Roger Pedersen, samfunnskontakt hos Grieg Seafood’

0.30–11.00 Erfaringer med Vedbotn-saken og bruk av historisk og erfaringsbasert kunnskap
v/ Heidi Persen, grunneier i Vedbotn-området og leder av foreningen Mearrasámi árbediehtu

11.00–11.15 Pause
11.15–11.45 Innspill fra salen
11.45–12.30 Lunsj

12.30–13.00 Porsanger kommune: Hva trenges av kunnskap for vurderinger av oppdrett i Porsangerfjorden?
v/ Øystein Willersrud, arealplanlegger

13.45–14.15 Erfaringer med oppdrett i Altafjorden og bruk av erfaringsbasert kunnskap
v/ Trond-Einar Karlsen, leder av Fjordfiskenemda (med forbehold)

14.15–14.45 Innspill fra salen
14.45–15.00 Oppsummering v/ Svanhild Andersen

Servering: Kaffe/te og enkel lunsj, kr 100,-

Om bakgrunnen for seminaret, se avisinnlegg

Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Nordkapp kommune og Fefo var også invitert til seminaret.