Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden

16.06.2018. Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden. På seminaret formidles fra flere forskningsprosjekter i regi av UiT-Norges Arktiske Universitet, Norut, NIKU og andre med fokus på tradisjonell kunnskap, samisk kulturgrunnlag, tradisjonelle næringer og påvirkning fra industri.