Kunnskapstradisjon og samiske helbredere

Arrangement på Mearrasiida lørdag 02.03.2019 kl 17.00 


Marit Myrvoll forteller om samiske helbredertradisjoner til ulike tider og på ulike steder:

Foredraget handler om helbredertradisjonen ulike tidsepoker og i ulike religiøse samfunn, slik vi kjenner den fra noaiden, leseren og nåtidas sjaman. Det vises en film (17 min.) om en tradisjonell helbreder (leser).

Salg av kaffe og vafler