Sjøsamisk kystlag i Porsanger

 

Velkommen til foredrag og stiftelsesmøte - 27.11.2019 på Mearrasiida

Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen i Forbundet Kysten forteller om organisasjonens og lokallagenes arbeid med kystkultur. Daglig leder ved Mearrasiida forteller om stiftelsens arbeid med sjøsamisk båtkultur. Etter foredragene avholdes det stiftelsesmøte for et sjøsamisk kystlag i Porsanger!

Program:

18.00: Hva er Forbundet Kysten og hva gjør kystlagene? v/ seniorrådgiver Tore Friis-Olsen
19.00 Pause

19.15: Om Mearrasiida sitt arbeid med sjøsamisk båtkultur v/ daglig leder Thomas Hansen
19.45: Pause

20.00 Stiftelse av sjøsamisk kystlag i Porsanger

Les mer om Forbundet Kysten