Lokal samarbeidspartner i forskningsprosjekter

Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i forskningsprosjekt med relevante emner for sjøsamiske områder, som tradisjonell kunnskap, mattradisjoner, sanking, kystsoneplanlegging, økosystemtjenester og kapasitetsbygging. Tidligere har Mearrasiida deltatt i samarbeidsprosjekt om lokal/tradisjonell kunnskap, og i utviklingsprosjekt med lokale miljø.

Future Arctic Lives
- et prosjekt ved UiT Norges arktiske universitet m.fl. 
Tema: Klimaendringer og endringer i biologisk mangfold i Arktis, og konsekvenser og titilpasningsmuligheter for småskala fiskere og andre ressursbrukere i Arktis 
Kontaktperson for Mearrasiida: Camilla Brattland, Uit 

FUGLAN VEIT
-et prosjekt ved Norges arktiske universitet m.fl.  
Tema: Sjøfugl som del av kystkulturen, inkludert sjøssamisk kultur. Hvordan samarbeid mellom lokal kunnskap og forskning kan bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler. Kontaktperson for Mearrasiida: Bente Sundsvold, UiT

Sankingsprosjektet: 
"Å gjøre kunnskaper synlige" - kunnskap om sanking av multer og egg i stedsnavn, språk og fortellinger i kystsamiske områder
- et prosjekt ved Samisk høgskole m.fl.  
Kontaktperson for Mearrasiida: Solveig Joks, som også deltar i prosjektets Porsanger-del. 

IndKnow: (Indigenous knowledge - urfolkskunnskap) 
- et prosjekt ved UiT Det arktiske universitetet m.fl. 
Tema: Integrering av urfolkskunnskap i kartlegging, planlegging og beslutningstaking innen areal- og miljøforvaltning: Samfunnsbaserte konsekvensvurderinger som planleggingsverktøy. 
Kontaktpersoner for Mearrasiida: Camilla Brattland og Else Grete Broderstad ved UiT Norges arktiske universitet. 

FOODCOAST 
- et prosjekt ved NIVA (Norsk institutt for vannforskning), NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) m.fl.
Prosjektets tema: systemer for matproduksjon, sett i sammenheng med det grønne skiftet. 
Kontaktperson for Mearrasiida: Einar Eythorsson, NIKU, avd. Tromsø og Bente Sundsvold, UiT.  

CoastChange 
- et prosjekt ved Framsenteret, (avd. for Kyst og fjord) i Tromsø m.fl. 
Tema: Kystsoneplanlegging og økosystemtjenester.  
Kontaktpersoner for Mearrasiida: Bente Sundsvold og Camilla Brattland, UiT. 

Porsangerfjorden 2.0
- en mulighetsstudie fra Havforskningsinstituttet v/ Hans Kristian Strand 
Mearrasiida har meldt interesse for å samarbeide om installasjoner for blåskjell (mat til ærfugl), og tradisjonell kunnskap om Porsangerfjorden.

Tidligere prosjekter med lokalt samarbeid
Fávllis - lokal økologisk kunnskap om fjorder - to prosjekter og et samisk fiskeriforskningsnettverk ved Senter for samiske studier, Uit Norges arktiske universitet
Árbediehtu - samisk tradisjonell kunnskap - pilotprosjekt og hovedprosjekt ved Samisk høgskole  

For mer informasjon - se presentasjon av hver enkelt prosjekt.