Future Arctic Lives

Billefjord/Billávuotna. Foto: Svanhild Andersen Billefjord/Billávuotna. Foto: Svanhild Andersen

Mearrasiida deltar i forskningsprosjektet Future Arctic Lives, med Camilla Brattland ved UiT Norges arktiske universitet som nærmeste samarbeidspartner.

Om bakgrunnen for prosjektet
De siste årene har Arktis opplevd eksepsjonell nedgang i havis og stadig mer uforutsigbart vær på land. Disse store endringene undergraver etablerte mønstre for jakt, fiske, høsting og reindrift i urfolkssamfunn og lokalsamfunn i spredt befolkede områder. Disse endringene skjer i sammenheng med omfattende økonomiske, kulturelle og politiske endringer og økende kommersielle interesser med fokus på de samme områdene.

Hovedspørsmål
Hva er de sannsynlige fremtidige konsekvensene og tilpasningsmulighetene for småskala fiskere og ressursbrukere i Arktis i møte med klimaendringer og endringer i biologisk mangfold?

Tema og arbeidsområder
Vårt fokus er på tradisjonelle inuittjegere og småskala fiskere på Grønland, samiske reindriftsutøvere og småskala fiskere i Nord-Norge og Sverige. Prosjektet vil ta for seg endringer i biologisk mangfold som følge av klimaendringer og konsekvensene for bygde- og urbefolkning som er avhengige av naturens bidrag til menneskene.

Prosjektet vil også ta for seg politiske og juridiske studier på internasjonalt, EU og nasjonalt nivå som har innvirkning på tradisjonell ressursbruk.

Porsanger
Tema i samarbeid med Mearrasiida: kartlegge oppfatninger om økosystemets helse og velferd. For arbeidspakken med fokus på Porsangerfjorden vil det bli vekt å¨presentasjoner via kart (StoryMaps). 


Future Artic Lives sin nettside