Giellavahkku - samisk språkuke 2020

Sametinget har tatt initiativ til Giellavahkku - samisk språkuke. I den anledning bidrar noen samiskespråklige personer med korte tekster på samisk. Tiltaket er et samarbeid mellom Samisk spåk- og kultursenter i Lakselv og Mearrasiida i Indre Billefjord. 

Tekstene er delt på Meronbloggen. 

Takk til bidragsyterne!

Hartvig Birkely:Sámi báikenamaid ilbman 

Steinar Nilsen: Lubmengiella - multeplukkespråk

Solveig Joks: "Elvemel" - ja sámegiel sánit

Kristin Elisabeth Hansen: Mu giellahistorjá – mánnávuođa-, nuorravuođa- ja ollesolbmoagis

Svanhild Andersen: Muhtin báikenamat ja boares muittut Jáhkovuonas