Båtbygging og kunnskapsoverføring

2019: Nytt båtbyggerprosjekt - nå med lærling: Målet med prosjektet er å videreføre kunnskap om bygging av spissbåter, eller spisser som disse små tradisjonelle trebåtene gjerne kalles blant annet i Finnmark. Dermed vil man bidra til at slike båter som nå er i ferde med å gå ut av bruk, forblir en viktig del av sjøsamisk kultur. Prosjektet er et samarbeid mellom Mearrasiida, duojár Ove Stødle, som i denne sammenheng er lærling i prosjektet, og båtbygger Hans O. Hansen. Det skal bygges fire spissbåter i samarbeid mellom en erfaren båtbygger og lærling.  

Materialer
Båtbord til prosjektet kjøpes hos Alstad Sag i Pasvik. De har tidligere levert båtbord til et prosjekt ved Mearrasiida, som etter båtbyggerens utsag var av god kvalitet til tross for at sagbruket er ny i bransjen. Det er ønskelig å samarbeide med sagbruket i dette prosjektet for å styrke og beholde den eneste leverandøren av båtbord i Finnmark.

Arbeidsoppgaver i prosjektet
Den mest sentrale arbeidsoppgaven i prosjektet vil være bygging av totalt fire spissbåter: to to-roms, og to to-og-halvroms spissbåter. Under bygging av båtene skal det også fokuseres på kunnskapsoverføring av samiske ord og uttrykk knyttet til båter. Det skal kontinuerlig formidles fra prosjektet på i sosiale medier og på Mearrasiidas nettsted.
 
Bakgrunn
Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter) har over lang tid arbeidet med lokal/tradisjonell kunnskap, og særlig om fjorden som et økologisk system og om livberging basert på dette systemet. Det er også stor interesse for tradisjonelt håndverk på senteret, og i området for øvrig. Mearrasiida gjennomførte i 2018 et prosjekt om bygging av spissbåter. Båtene ble bygd av båtbygger Hans O. Hansen, som også er med i dette prosjektet - nå med lærling.  

Senteret hadde også et båt-terminologiprosjekt som gikk parallelt med båtbyggingsprosjektet, der to samiskkyndige deltok som prosjektmedarbeidere: Thomas Hansen og Steinar Nilsen. Samiske ord og uttrykk fra terminologiprosjektet er formidlet gjennom en ordbank på senterets nettsted.

Fra Mearrasiidas Facebook-side ved oppstart av prosjektet 
Ođđa prošeakta jođus máilmmi stuorámus mearrasámi fanasdagahagas! Hans O. Hansen lea vuot fanasmeašttir - ja dál lea Ove Stødle fansaoahpahalli. Dát lea vuosttaš mearrasámi oahpahalliortnet fanasdahkamis. Prošeavtta, man ulbmil lea fievrridit fanasdahkanmáhtu, leaba dorjon Forbundet Kysten ja Sparebankstiftelsen DNB. 🔨🔨🔨

Nytt prosjekt på gang på verdens største sjøsamiske båtbyggeri! Nok en gang med Hans O. Hansen som båtmester - nå med Ove Stødle som båtlærling. Dette er den første sjøsamiske lærlingeordningen innen båtbygging. Prosjektet som går ut på å videreføre båtbyggerkunnskapen er støttet av Forbundet Kysten, med deres samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.