Formidling om båter, båthistorie og samisk båt-terminologi

Mearrasiida ønsker å bidra til å løfte fram samiske båttradisjoner og båthistorie, både gjennom prosjekter med båtbygging og innsamling av samisk båt-terminologi, og gjennom foredrag og annen formidling. 

Oversikt pr. 2020: 

Foredrag
-
Tradisjonell kunnskap og forvaltning, og blant annet om revitalisering av tre-båt-tradisjoner (Kjell M. Derås. FeFo-konferansen Nanne/Styrk, 05.02.2020)  
- Om Mearrasiida og sjøsamisk kultur, med hovedvekt på båter og båthistorie (Kjell M. Derås. Alta Sami Festival, 04.02.2020)
- Om Mearrasiidas aktiviteter - blant annet om sjøsamisk båthistorie og båtbygging (Kjell M. Derås. Skábmafestivalen i Lebesby, 06.11.2019)
- Samisk båt-terminologi (Hans O. Hansen. Mearrasiida, med Samisk språk- og kultursenter i Lakselv som arrangør, 23.10.2019
- Presentasjon av prosjekt med samiske båtord og bygging av spissbåt (Steinar Nilsen og Thomas Hansen. Museumskafé Porsanger, 23. og 24.01.2019)
- Båtkultur før og nå. Avslutning av prosjekt om samisk båt-terminologi. Hva fant vi? (Steinar Nilsen og Thomas Hansen. Mearrasiida, 27.11.2018)

Artikler 
- Sjøbåter - flerkulturell utveksling i nord. Artikkel i Porsangerfolket Årbok for Porsanger 2019 (Steinar Nilsen) 
- Sjøsamiske båttradisjoner før og nå. Artikkel i Lokalhistorisk magasin nr. 3/2019 (Svanhild Andersen og Steinar Nilsen)

Blogg-innlegg 
Båtkultur på strekningen Viekkir-Kjæs (Mearrasiida)
Samisk båt-terminologi og kvinnelige seilere  (Steinar Nilsen)

Og fra Hartvig Johansen, en av Mearrasiidas gode hjelpere: 
Den gode, gamle spissa  
Apropos spissa

Media
Spissbåten i Porsanger. I programmet "Museum" i NRK radio (P2). (Intervju med Thomas Hansen, Kjell M. Derås og Steinar Nilsen, 2019) 
Båter i landskap. I tidsskriftet KYSTEN. (Intervju med Thomas Hansen, Hans O. Hansen og Ove Stødle, 2019)

Utstillinger
- Vuonnamarkanat 30.08. 2019: Utstilling av to spissbåter, sammen med Porsanger museum som stilte ut to elvebåter (bildet under).
- Riddu-festivalen juli 2018: Plakater med samiske båtord og informasjon på festivalens båtutstilling

2019 08 30 Varjat 1040x