Holmene i Porsangerfjorden

Porsangerfjorden er rik på holmer. Mearrasiida ønsker å presentere holmenes betydning både tidligere og hvordan de fortsatt brukes og kultiveres idag. Stedsnavnene på holmene beskriver aktiviteter gjennom tidene. Noen av navnene på holmene er svært gamle, endog kanskje fra språk som var før dagens eksisterende språk. 

Klimaet på holmene er annerledes enn på fastlandet, og våren begynner her før den når fastlandet. I tidligere naturhushold var det en velkommen forkortelse av vinteren, og ressursene på holmene var kjærkomne og for noen helt avgjørende i husholdet. Mange gårder hadde slåtteplasser på holmene, og de hadde tilhørighet til holmer. I tillegg var torvstikking  på holmer vanlig, og de mange skyteskjulene som finnes forteller om aktiv jakt på holmene. Først og fremst jakt på fugl, men også jakt på sel var vanlig. Det yrende fuglelivet ga også stor mengde egg og eggsanking har foregått til alle tider og skjer fortsatt idag. 

For å ta vare på fugl på holmene har folk erfart at de må ta vare på miljøet. Den innerste delen av Porsangerfjorden fryser til slik at holmene er tilgjengelig fra land, og rødrev kan vandre inn på holmene. Folk har jaktet rev slik at holmene kan beholdes for det rike fuglelivet og fugl kan beholdes som en ressurs for lokalbefolkningen og som en rikdom i naturmiljøet. Samspillet mellom menneske og natur er det sentrale i den lokale naturforståelsen. Avhengigheten av balanse i naturmiljøet er en kunnskap gjennom erfaring over generasjoner.

Mer om holmer i Porsangerfjorden

Fra 2019 er Mearrasiida med som lokal samarbeidspartner i et forskningsprosjekt om sanking av egg og multer, blant annet på holmer.