Samarbeid om kalender

Sjøsamisk kompetansesenter har hatt samarbeid med Samisk språk- og kultursenter i Lakselv og Kvensk institutt i Børselv om utgivelse av kalender. Samlet sett presenterte kalendrene både historie og nåtid i tekst og bilder. Bilde viser forsiden av kalenderen for 2006, som blant annet hadde samiske stedsnavn og terrengord som tema.  

Noe av innholdet: 

Strømmmer
Guoškkir -Virvelstrøm, eks. Guoškir er stedsnavn for nes i Riinjárga.
Rávdnji -Strøm, eks. Ikkaldasrávdnji.
Rivdnji -Smalt sund, hvor strømmen skifter med flo og fjære, eks Rivdnji er stedsnavn på et smalt sund i Smiervuotna (Smørfjord).  

Rivdnji