Samiske stedsnavn i Laksefjord

Målet med prosjektet var å registrere samiske stedsnavn både på fjorden og fastlandet i Laksefjord i Lebesby kommune. Dette er et fjordlandskap som tradisjonelt er et sjøsamisk område. 

Man intervjuet lokale kunnskapsbærere, men det er få samisktalende igjen i dette området.

Stedsnavna er publisert på nettstedet Meron

Prosjektet er finansiert av Sametinget.